TV& VIDEO

hàng điện tử

In 3D đang tiến bước vào sản xuất công nghiệp

In 3D đang tiến bước vào sản xuất công nghiệp

VTV.vn - Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thế giới (CES 2018), máy in 3D đã tiến thêm một bước khi dần thay thế quy trình công kềnh của dây chuyền sản xuất công nghiệp.