TV& VIDEO

hàng đông lạnh

Lào Cai bắt gần 1 tấn gà đông lạnh nhập lậu

Lào Cai bắt gần 1 tấn gà đông lạnh nhập lậu

Sáng 6/3, Đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với phòng PC 49 cảnh sát môi trường công an tỉnh Lào Cai và trạm thú y thành phố thu giữ gần 1 tấn cánh gà đông lạnh nhập lậu.