TV& VIDEO

hàng hải

Công bố luồng hàng hải cho tàu biển vào sông Hậu

Công bố luồng hàng hải cho tàu biển vào sông Hậu

VTV.vn - Để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khu vực ĐBSCL, Cục Hàng hải Việt Nam vừa công bố luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.