TV& VIDEO

hàng không Trung Quốc

Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2024

Trung Quốc vượt Mỹ thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2024

VTV.vn - Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự đoán, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2024.