TV& VIDEO

hàng ký gửi

Người trồng hoa Đà Lạt bị ép giá khi bán ký gửi

Người trồng hoa Đà Lạt bị ép giá khi bán ký gửi

VTV.vn - Bỏ vốn đầu tư, bỏ công chăm sóc nhưng đến lúc thu hoạch, bán sản phẩm lại hoàn toàn lệ thuộc các chủ vựa là tình cảnh chung của hầu hết các nhà vườn trồng hoa tại Đà Lạt.