TV& VIDEO

hãng phim Sony

Hãng phim Sony lên án WikiLeak công bố các tài liệu mật

Hãng phim Sony lên án WikiLeak công bố các tài liệu mật

VTV.vn - Hãng phim Sony Pictures đã chính thức lên án WikiLeaks về việc phát hành trực tuyến hơn 30.000 tài liệu liên quan đến hãng phim này.