hãng phim Sony

Hãng phim Sony lên án WikiLeak công bố các tài liệu mật

Hãng phim Sony lên án WikiLeak công bố các tài liệu mật

VTV.vn - Hãng phim Sony Pictures đã chính thức lên án WikiLeaks về việc phát hành trực tuyến hơn 30.000 tài liệu liên quan đến hãng phim này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive