TV& VIDEO

hệ thống kiểm soát

Đức nghi ngờ Fiat Chrysler gian lận khí thải

Đức nghi ngờ Fiat Chrysler gian lận khí thải

VTv.vn - Cơ quan Cơ giới liên bang Đức đang nghi ngờ nhà sản xuất ô tô Italy - Mỹ Fiat Chrysler sử dụng phần mềm bất hợp pháp để gian lận các bài kiểm tra khí thải.