TV& VIDEO

hiện đại hóa quân đội

Nga tăng cường hiện đại hóa quân đội

Nga tăng cường hiện đại hóa quân đội

VTV.vn - Từ nay đến năm 2025, quân đội Nga sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí mới hiện đại.