hiến máu tình nguyện

Nhật ký Hành Trình Đỏ 2018: đã tiếp nhận gần 4.200 đơn vị máu

Nhật ký Hành Trình Đỏ 2018: đã tiếp nhận gần 4.200 đơn vị máu

VTV.vn - Đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại các địa phương: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh.