TV& VIDEO

hiến máu tình nguyện

“Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”

“Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”

VTV.vn - Thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" lần thứ 10 đã được truyền đi mạnh mẽ.