TV& VIDEO

hiện thực hoá ý tưởng

Singapore định hướng trở thành quốc gia thông minh

Singapore định hướng trở thành quốc gia thông minh

VTV.vn - Singapore đang hướng tới việc trở thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới.