TV& VIDEO

Hiệp hội Mía đường Việt Nam

Hàng chục nhà máy đường có nguy cơ đóng cửa

Hàng chục nhà máy đường có nguy cơ đóng cửa

VTV.vn - Hơn nửa tháng nay, các nhà máy đường không bán được đường, mặc dù giá đã chạm đáy, chỉ còn 12.000 đồng/kg.