TV& VIDEO

hình ảnh vệ tinh

Sự cuốn hút của mặt trời từ hình ảnh vệ tinh

Sự cuốn hút của mặt trời từ hình ảnh vệ tinh

VTV.vn - Một nghệ sỹ tại London (Anh) tạo ra video về sự cuốn hút mãnh liệt mặt trời từ hình ảnh vệ tinh.