TV& VIDEO

hồ chứa nước

Nhật Bản hỗ trợ ứng phó thiên tai lưu vực sông Hương, Thừa Thiên - Huế

Nhật Bản hỗ trợ ứng phó thiên tai lưu vực sông Hương, Thừa Thiên - Huế

VTV.vn - Nhật Bản hỗ trợ TT-Huế triển khai dự án "Vận hành hồ chứa nước trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện".