TV& VIDEO

hồ chứa nước

Bình Định điều tiết các hồ chứa liên hồ trước lũ

Bình Định điều tiết các hồ chứa liên hồ trước lũ

VTV.vn - Cứ vào mùa mưa lũ, việc điều tiết nước theo quy trình liên hồ là vấn đề được các địa phương quan tâm trên các con sông có nhiều hồ, đập thuỷ lợi và thuỷ điện.