TV& VIDEO

Hồ Gươm

Hà Nội: Sử dụng nước ngầm để bổ sung khi nạo vét Hồ Gươm để bảo vệ hệ thủy sinh

Hà Nội: Sử dụng nước ngầm để bổ sung khi nạo vét Hồ Gươm để bảo vệ hệ thủy sinh

VTV.vn - Ngoài việc tiến hành nạo vét bùn đáy, đơn vị thi công sẽ khoan thăm dò nước ngầm, sử dụng công nghệ để xử lý nước ngầm trước khi đưa vào hồ.