TV& VIDEO

hỗ trợ người dùng

Năm 2017: Google sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Năm 2017: Google sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo

VTV.vn - Hãng Google khẳng định sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện năng cho các văn phòng và trung tâm dữ liệu của mình trong năm 2017.