hóa chất bảo quản

Mô hình gieo cảm hứng sáng tạo tại UAE

Mô hình gieo cảm hứng sáng tạo tại UAE

VTV.vn - Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã có một cách làm rất riêng để kích thích cả xã hội sáng tạo.