TV& VIDEO

hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/7, dự kiến bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/7, dự kiến bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

VTV.vn - Thay vì khuyến khích như hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7.