hóa đơn điện tử

Thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

Thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Đà Nẵng

VTV.vn - Sau hơn 2 năm dụng thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng là địa phương thứ 3 được ngành thuế cho áp dụng thí điểm loại hóa đơn này.