TV& VIDEO

hóa đơn điện tử

Đề xuất kết nối taxi công nghệ với cơ quan thuế

Đề xuất kết nối taxi công nghệ với cơ quan thuế

VTV.vn - Để quản lý, giảm thất thu thuế từ Uber và Grab, nhiều ý kiến cho rằng cần kết nối trực tiếp giao dịch của taxi công nghệ với cơ quan thuế.