TV& VIDEO

hoa hồi

Nâng cao giá trị sản phẩm hoa hồi Lạng Sơn

Nâng cao giá trị sản phẩm hoa hồi Lạng Sơn

VTV.vn - Với diện tích toàn tỉnh hơn 30.000 ha, sản phẩm hoa hồi đóng vai trò quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn.