TV& VIDEO

hoàn thuế giá trị gia tăng

Hàn Quốc hoàn thuế tự động cho du khách nước ngoài

Hàn Quốc hoàn thuế tự động cho du khách nước ngoài

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (1/2), các cửa hàng ở Hàn Quốc sẽ bắt đầu chương trình hoàn thuế tự động cho du khách nước ngoài.