TV& VIDEO

hoàn thuế

Tổng Cục Thuế hoàn 2.500 tỷ đồng sau khi thí điểm hoàn thuế điện tử

Tổng Cục Thuế hoàn 2.500 tỷ đồng sau khi thí điểm hoàn thuế điện tử

VTV.vn - Dịch vụ hoàn thuế điện tử là dịch vụ mà toàn bộ các khâu nộp hồ sơ, giải quyết hồ sơ đều được thực hiện qua mang.