TV& VIDEO

hoạt động điều tra

Bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan vụ tấn công siêu thị Do Thái năm 2015

Bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan vụ tấn công siêu thị Do Thái năm 2015

VTV.vn - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan tới vụ tấn công siêu thị Do Thái hồi năm 2015 ở phía Đông Paris.