TV& VIDEO

hoạt động tuyên truyền

Thay đổi nhận thức ngư dân để tránh khai thác bất hợp pháp

Thay đổi nhận thức ngư dân để tránh khai thác bất hợp pháp

VTV.vn - Mặc dù tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý vẫn còn diễn ra. Tuy nhiên đang có chuyển biến tích cực trong nhận thức của ngư dân.