TV& VIDEO

học lịch sử

Trải nghiệm một giờ học Lịch sử thú vị của học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Trải nghiệm một giờ học Lịch sử thú vị của học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

VTV.vn - Không chỉ khác biệt ở hình thức của lớp học mà ngay khi cô giáo vào lớp, hàng loạt câu hỏi đã được học sinh "đặt hàng" khi xem trước bài ở nhà.