học nghề

Năng suất lao động giữa các ngành ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn

Năng suất lao động giữa các ngành ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Việt Nam hiện tại vẫn đang có một khoảng cách lớn về năng suất lao động giữa các ngành.