TV& VIDEO

học sinh vùng khó khăn

Hỗ trợ hơn 1.100 tấn gạo cho học sinh khó khăn ở Đắk Lắk

Hỗ trợ hơn 1.100 tấn gạo cho học sinh khó khăn ở Đắk Lắk

VTV.vn - Mỗi học sinh thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ 15 ký gạo mỗi tháng, ngay trong năm học 2017-2018 này.