Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016

Sẽ ra soát toàn bộ chính sách hỗ trợ kinh tế

Sẽ ra soát toàn bộ chính sách hỗ trợ kinh tế

VTV.vn - Tại Hội nghị doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nội dung sẽ rà soát lại toàn bộ chính sách hỗ trợ kinh tế.