TV& VIDEO

Hôn nhân đồng giới

Hơn 60% người dân Australia ủng hộ hôn nhân đồng giới

Hơn 60% người dân Australia ủng hộ hôn nhân đồng giới

VTV.vn - Hơn 60% người dân Australia tham gia cuộc trưng cầu ý dân đã bày tỏ quan điểm chấp thuận hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại nước này.