TV& VIDEO

hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

Trung Quốc, Mỹ hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

Trung Quốc, Mỹ hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

VTV.vn - Tại hội nghị bàn về tình trạng biến đổi khí hậu ngày 6/6, giới chức cấp cao Mỹ, Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong vấn đề này.