TV& VIDEO

hút thuốc lá nơi công cộng

Vì sao Nhật Bản gặp khó trong việc siết chặt hút thuốc lá nơi công cộng?

Vì sao Nhật Bản gặp khó trong việc siết chặt hút thuốc lá nơi công cộng?

VTV.vn - Dù là một nước phát triển nhưng các biện pháp ngăn chặn hút thuốc lá thụ động ở Nhật Bản được đánh giá vẫn chỉ tương đương với một quốc gia đang phát triển.