huy động vốn

Đa cấp tiền ảo iFan là hoạt động trái pháp luật

Đa cấp tiền ảo iFan là hoạt động trái pháp luật

VTV.vn - Hành vi công ty Modern tech đăng ký với hoạt động chính là tư vấn, môi giới, đấu giá tài chính, không hề có chức năng đa cấp, lại phát hành tiền ảo đã là lừa đảo.