TV& VIDEO

huyện Thanh Chương

Bị phát hiện trộm tivi trong trường mầm non, 2 tên trộm tháo chạy

Bị phát hiện trộm tivi trong trường mầm non, 2 tên trộm tháo chạy

VTV.vn - Khi bị bảo vệ phát hiện, hai tên trộm đã bỏ lại chiếc ti vi tháo chạy thoát thân.