TV& VIDEO

in 3D

Ấn tượng công nghệ sao chép cổ vật

Ấn tượng công nghệ sao chép cổ vật

VTV.vn - Công nghệ sao chép kết hợp kỹ thuật bản đồ và in 3D với các lớp màu… đã được sử dụng để chép lại những bức tranh quý hay công trình kiến trúc bị phá hủy do chiến tranh.