TV& VIDEO

in 3D

Những chiếc bánh độc đáo thiết kế với công nghệ in 3D

Những chiếc bánh độc đáo thiết kế với công nghệ in 3D

VTV.vn - Với những chiếc bánh làm ra, chị Dinara Kasko, một đầu bếp người Ukraine, xứng đáng được gọi là phù thủy làm bánh với công nghệ in 3D.