TV& VIDEO

IOT

Con người sống thế nào trong 1 thành phố thông minh?

Con người sống thế nào trong 1 thành phố thông minh?

VTV.vn - Thành phố thông minh, một điều nghe có vẻ còn khá xa vời song khái niệm này đang ở rất gần với thực tế của chúng ta.