TV& VIDEO

IsS

Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 trên ISS

Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 trên ISS

VTV.vn - Các du hành gia đã thực hiện nhiệm vụ thay thế một thiết bị nặng 91 kg, giúp cung cấp nguồn điện, truyền dữ liệu và các lệnh cho những thí nghiệm bên trong ISS.