TV& VIDEO

kênh giáo dục VTV7

VTV7 tặng 20 khán giả may mắn lịch để bàn ngộ nghĩnh

VTV7 tặng 20 khán giả may mắn lịch để bàn ngộ nghĩnh

VTV.vn - Thông qua báo điện tử VTV News, VTV7 sẽ dành tặng 20 độc giả may mắn lịch để bàn năm 2016 với thiết kế rất ngộ nghĩnh.