TV& VIDEO

kết nối giao thông

Kết nối giao thông – Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Kết nối giao thông – Đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các tỉnh Nam Trung Bộ

VTV.vn - Đường hàng không tăng chuyến, đường bộ khơi thông là điều kiện thuận lợi góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế khu vực Nam Trung Bộ.