TV& VIDEO

kết nối

Kết nối để đổi thay

Kết nối để đổi thay

VTV.vn - Mỗi sự kết nối là một hành trình mở ra. Đó là những hành trình đặc biệt, hành trình của sự đồng lòng, sẻ chia, kết nối để tạo nên sức mạnh của yêu thương và thành công.