TV& VIDEO

kết nối

Tăng cường kết nối ASEAN

Tăng cường kết nối ASEAN

VTV.vn - Các nước thành viên ASEAN đã có nhiều hoạt động kết nối trên nhiều lĩnh vực nhằm từng bước thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025.