TV& VIDEO

kết quả thử nghiệm

Việt Nam có thể sử dụng vaccine sốt xuất huyết vào năm 2018

Việt Nam có thể sử dụng vaccine sốt xuất huyết vào năm 2018

VTV.vn - Nếu kết quả thử nghiệm vaccine lần 3 đạt yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ, trong năm 2018, vaccine sốt xuất huyết sẽ được lưu hành tại Việt Nam.