TV& VIDEO

khách du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 6 tháng đầu năm

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 6 tháng đầu năm

VTV.vn - Tổng lượng khách du lịch trong nước và quốc tế ước đạt khoảng 47 triệu lượt và tổng thu từ du lịch đạt trên 254.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2016.