khách tham quan

Bảo tàng Dân tộc học - Điểm sáng du lịch tại Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học - Điểm sáng du lịch tại Việt Nam

VTV.vn - Trong khi nhiều bảo tàng ở Việt Nam chưa thực sự thu hút khách tham quan, thì Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong những nơi đã làm được điều này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive