TV& VIDEO

khí thải từ xe hơi

New Delhi - Thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới

New Delhi - Thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới

VTV.vn - New Delhi đã trở thành thành phố có chất lượng không khí tệ nhất thế giới trong bảng xếp hạng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2014.