TV& VIDEO

giải quyết tố cáo

Thiếu chế tài đối với người giải quyết khiếu nại, tố cáo sai

Thiếu chế tài đối với người giải quyết khiếu nại, tố cáo sai

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ cho biết vi phạm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo lâu nay vẫn chỉ xử lý ở mức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.