TV& VIDEO

khói mù

Khói mù bao phủ nhiều vùng Trung Quốc

Khói mù bao phủ nhiều vùng Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một đợt khói mù mới đang bao phủ nhiều tỉnh thành phố ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nam nước này.