khói mù

Khói mù bao phủ các địa phương Thái Lan

Khói mù bao phủ các địa phương Thái Lan

VTV.vn - Chính quyền tỉnh Chiang Mai, Thái Lan đã phải đưa ra cảnh báo về sức khỏe với người dân do tình trạng khói mù tại địa phương này đã vượt mức độ an toàn.