TV& VIDEO

không khí lễ hội

Nhận thức mới về nữ quyền tại Trung Đông

Nhận thức mới về nữ quyền tại Trung Đông

VTV.vn - Cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò của người phụ nữ ngày càng được thừa nhận hơn tại nhiều quốc gia Trung Đông.