TV& VIDEO

Khu đô thị Tây Hồ

Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế đầu tư vào địa ốc Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài hạn chế đầu tư vào địa ốc Hà Nội

(VTV Online) - Lĩnh vực bất động sản lâu nay luôn thuộc nhóm dẫn đầu về thu hút FDI nhưng nửa đầu năm nay, Hà Nội chưa thu hút được thêm các dự án bất động sản mới.