TV& VIDEO

khủng hoảng nợ công

10 năm gia nhập WTO: Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ hơn

10 năm gia nhập WTO: Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ hơn

VTV.vn - Sau 10 năm gia nhập WTO (2007 – 1017), Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.