TV& VIDEO

kiểm soát khí thải

Bộ GTVT sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe máy

Bộ GTVT sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe máy

VTV.vn - Hiện có 80% lượng khí thải là từ mô tô, xe máy, do đó Bộ Giao thông Vận tải đang đưa ra lấy ý kiến cho lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với loại phương tiện này.