TV& VIDEO

kiểm soát lạm phát

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017

VTV.vn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, 2017 được coi là năm thành công trong kiểm soát lạm phát, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.