TV& VIDEO

kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý lãng phí trong đầu tư trang thiết bị y tế

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý lãng phí trong đầu tư trang thiết bị y tế

VTV.vn - Công tác kiểm toán mới thực hiện tại 15 bệnh viện, chiếm 30% số bệnh viện Bộ Y tế quản lý, từ đó phát hiện lãng phí 165 tỷ đồng.