TV& VIDEO

kiến thức lịch sử

Iraq: Sử dụng trò chơi trận giả để dạy kiến thức lịch sử

Iraq: Sử dụng trò chơi trận giả để dạy kiến thức lịch sử

VTV.vn - Để mang đến kiến thức lịch sử cho trẻ em một cách sống động, một kỹ sư tại Iraq có sáng kiến sử dụng một công cụ đặc biệt là trò chơi trận giả dùng súng laser.